Warsztatyz gliną

Workshop1 Workshop2 Workshop3 Workshop4 Workshop5 GISday2012
Img

Glina na stole

Po pierwszych wystawach Wolfganga Hofera w Polsce pojawiło się zainteresowanie warsztatami z użyciem gliny. Tak powstał "Play- with Earth-Table", na którym lepi się z gliny, wyrabia i formuje figurki, można się też "kreatywnie ubrudzić". Dzieci świetnie się przy tym bawią i pracują skoncentrowane nad swoimi dziełami. Twórcza manualna praca stymuluje ciało i ducha. Na tych warsztatach są do dyspozycji drewniane narzędzia pracy: koło garncarskie, łyżki i łopatki, piasek, woda, słoma, kamienie, gałęzie i trociny.

 • Image Pierwsze seminarium malowania gliną dla dzieci w Krakowie - Nowej Hucie odbyło się w 1992 r. Szkoły chętnie podejmowały wówczas nowe wyzwania.
 • Green School Wroclaw Przez pewien czas Hofer był pionierem w tworzeniu nowoczesnych metod nauczania: podczas "Erd- Pigment Workshops" dla nauczycieli we Wrocławiu w 1995 r. Innowacyjni nauczyciele przejęli ten projekt do swoich szkół i placówek oświatowych.
 • Konzert Gawlinski Polski artysta rockowy Robert Gawliński zażyczył sobie, aby jego fani pod kierunkiem Hofera pomalowali całą scenę gliną na jego występ z zespołem Wilki.
 • Image Warsztat do zabawy z gliną zorganizowano również na zaproszenie jednej z wiejskich szkół na południu Polski w 2002 r. Dzieci z tamtąd mogły dowiedzieć się wiele nowego o ziemi.
 • Image Na wybudowanie całej osady było zbyt mało czasu, za to entuzjazm był ogromny.
 • Image Również osoby niepełnosprawne rozwijają tutaj swoje ukryte możliwości. Niektórzy artyści posiadają spory talent i olbrzymią wytrwałość oraz bardzo się cieszą, jeżeli spotyka ich zasłużona pochwała.
 • Integrations Festival Gliniane warsztaty były coraz bardziej popularne i stanowiły już regularną ofertę festynów integracyjnych.
 • Integrations Festival Podobnie jest z dorosłymi, również z nimi można tak dobrze pracować.
 • Integrations Festival Tym warsztatom przyświeca motto:
  „Ziemia nas żywi, utrzymuje nas wszystkich, - trzymajmy ją ostrożnie w naszych rękach!” Dzieci, czy to rozumiecie?
Teamwork
Teamwork

Warsztaty zabawy z ziemią wymagają działania spontanicznego, pracy w grupie. Jednocześnie każdy może bez przeszkód realizować się twórczo. Atrakcyjność tych "brudzących" warsztatów wynika przede wszystkim z potrzeby i chęci bezpośredniego kontaktu z ziemią. To zaskakujące wrażenie, jak proste figurki z błota mogą dać tyle radości!

Relaks
Festival

Milczenie, śmiech, rozmowy z samym sobą - wszystko zostaje wyrobione i wgniecione w glinę . Z tego powstają małe dzieła na półkę w domu bądź tylko takie na dany moment. Ziemia ukazuje nam swoje inne oblicze: tutaj nie ma brudu, ciężkiej pracy, walki o przetrwanie i stresu. Twórcy stają się ponownie częścią ziemi!

 

 

Droga i cel

Kiedyś ludzie mieli każdego dnia bezpośredni kontakt z ziemią - rolnik na swoim polu, robotnik przy łopacie lub ogrodnik przy warzywach. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Mieszkamy w wielkich miastach, a ten naturalny kontakt z ziemią jest bardzo rzadki. W dużych skupiskach ludzi, ziemia jest mocno zanieczyszczona. Nie dostrzega się na co dzień, jaką wartością jest dobra ziemia.

Ziemia

Nie moglibyśmy istnieć bez zdrowej ziemi, podobnie jak bez wody i powietrza. To, co mamy pod nogami, żyje i oddycha, dzięki temu żyjemy również my. Ten wielki organizm, pokrywający naszą planetęę, przez miliony lat podtrzymuje życie. Trzymając kawałek gliny w ręku, można zobaczyć krwioobieg wszechświata.

Park Narodowy OPN

Naturpark

Wśród zamków i twierdz obronnych w dolinach są jeszcze stare młłyny, niszczejąca ale i starannie odrestaurowana architektura drewniana. To dolina kultury, która opowiada zmieniającą się historię, od czasów niedźwiedzi jaskiniowych, neandertalczyków, poprzez zamki rycerskie, ukrywających się tam królów, Żydów lub partyzantów.
Stosunkowo niewielki park przyrodniczy jest zagrożony otaczającymi go dużymi skupiskami ludzi, narastającym ruchem samochodowym, zanieczyszczeniem środowiska, zakłóceniami życia biotopu i innymi bezmyślnymi zachowaniami odwiedzających.
Jurajskie Dolinki Parku Ojcowskiego są ostoją rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków, takich, jak sokół wędrowny, czaple, kruki, bobry oraz rzadkich roślin.

Galeria
Kontakt

Adres i dalsze informacje. Skorzystaj z formlarza aby wysłać komentarz lub wiadomość. Dziękuję !

Kontakt