Pantokrator 2010

Christus Pantokrator

Christ Pantocrator
Christus Pantokrator
Chrystus Pantokrator

About the Icon

in English language  40 x 60 cm, framed, glassified, from the original: Christ Pantokrator, 2nd half of the 15th century, Wujskie, from Załuż, Church of St. Cosmas and St. Damian.

Zur Ikone

in German language  40 x 60 cm, gerahmt, verglast, Darstellung vom Original: Christus Pantokrator, 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, Wujskie, ursprünglich aus Załuż, Kirche der Heiligen Cosmas und Damian.

O Ikonie

in Polish language  40 x 60 cm, rama, szkło, kopia oryginału: Chrystus Pantokrator, 2 połowa XV w., Wujskie, z cerkwi p.w. śś Kosmy i Damiana w Załużu.