Dershawnaja 2008

Maria Kolomenskoje

Mother of God, «Queen of Heaven»
Maria Kolomenskoje, «Zarin des Himmels»
Maria Kolomenskoje, «Królowa Nieba»

About the Icon

in English language  42 x 57 cm, framed, glassified, from the original: Mother of God, «Dershawnaja», the "Kolomna" Icon, Kolomskoye near Moscow.

Zur Ikone

in German language  42 x 57 cm, gerahmt, verglast, Darstellung vom Original: Maria, «Dershawnaja», Helferin der Christenheit, Kolomenskoje bei Moskau.

O Ikonie

in Polish language  42 x 57 cm, rama, szkło, kopia oryginału: Ikona św. Maria «Dershawnaja» Kolomenskoje pod Moskwą.