Mandelion 2009

Mandelion als Spiegel

Mandillion as a Mirror
Mandelion als Spiegel
Mandylion jako lustro

About the Icon

in English language  118 x 60 cm, after the Mandillion from Jankowce, 1664, Church of the Porov (Our lady's mantle).

Zur Ikone

in German language  118 x 60 cm, nach dem Mandelion aus Jankowce, 1664, Kirche der Mantelmadonna.

O Ikonie

in Polish language  118 x 60 cm, (własna kompozycja, rama) według: Mandylion z Jankowca, 1664 r., z cerkwi p.w. Matki Boskiej Pokrow.