Magdalena 2010

Maria Magdalena

Maria Magdalene
Maria Magdalena

About the Icon

in English language  36 x 53 cm, framed, glassified, from: Photo, without informations about the orignial. Thanks for any helpful informations!

Zur Ikone

in German language  36 x 53 cm, gerahmt, verglast, Quelle: Fotografie ohne weiter Angaben. Hilfreiche Informationen werden gerne entgegen genommen!

O Ikonie

in Polish language  36 x 53 cm, rama, szkło, kopia ze zdjęcia: oryginał nieznany; Proszę o dostarczenie przydatnych informacji na temat tej ikony!