Jonas 2010

Prophet Jonas

Prophet Jonah in the storm
Prophet Jonas im Sturm
Prorok Jonasz w sztormie na morzu

About the Icon

in English language  Own composition, framed, glassified, 50 x 25 cm.

Zur Ikone

in German language  Eigenkomposition, gerahmt, Glas, 50 x 25 cm.

O ikonie

in Polish language  Własna kompozycja, rama, szkło, 50 x 25 cm.