IKONY Wszystkie ikony zostały napisane wyłącznie ziemią i wodą. Ramy i deski zostały przystosowane do techniki malowania gliną. Powierzchnia obrazu jest trwała. Obrazy nie są werniksowane, zamiast tego zostały zaszklone. Zobacz też: Katalog Muzeum Historyczne w Sanoku.

Cykl  Ikony

Status: dostępny - available | niedostępny - unavailable

2015
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Kapliczi

Atelier7

Hofer nabył umiejętność pracy z drewnem w młodości od swojego ojca, a potem przy budowie swojego domu. Po adaptacji chłopskiej chaty z okrąglaków, pozostało jeszcze wiele dobrego drzewa budowlanego. To był idealny materiał wyjściowy do stworzenia narożnika z krucyfiksem oraz małych kapliczek i relikwiarzy do wewnątrza domu. Tak oto ikony w glinie zyskały stosowną drewnianą oprawę.