AtelierMalowidło, wykonane przy użyciu naturalnej gliny

Atelier1 Atelier1 Atelier2 Atelier3 Atelier4 Atelier5 Atelier6
Img
Wczesne lata

Wszystko zaczęło się ćwierć wieku temu w Austrii. Po przełomie w Polsce twórczość Wolfganga Hofera przenosi się zrządzeniem losu lub przeznaczeniem do południowej Polski. Po wielu przystankach jego "wędrujące atelier" znalazło swoje stałe miejsce w pobliżu Krakowa i tam powstają owe obrazy w niezwykłej technice "malowania gliną", "Earth-Painting".

W drodze
Atelier4

Niespełna 17-letni Hofer wystawiał w 1982 swoje akwarele i gwasze w Wiener Künstlerhaus. Ale jego twórczość kierowała się coraz bardziej ku malarstwu ściennemu. Zamówienie na pracę w budynku z gliny dało początek poszukiwaniom i rozwijaniu technik glinianego malarstwa ściennego. Tak w Austrii powstały w 1991 r. pierwsze freski na glinie i wkrótce potem malarstwo sztalugowe gliną z wystawą w Wiedniu i Krakowie. Polska coraz bardziej stawała się jego drugą ojczyzną. Podczas swoich wędrówek po okolicy zbierał potrzebne mu różnorodne pigmenty ziemi i testował możliwości ich zastosowania na różnych podłożach: drewnie, papierze, płótnie, trzcinie, słomie i betonie.

Realizacja
Atelier5

Jeszcze w Wiedniu natknął się na "święcie strzeżone" tajniki bizantyjskiego malarstwa freskowego i to zainspirowało go do zastosowania techniki ściennej na bazie gliny. Nie istniały wówczas żadne bezpośrednie wskazówki, jak z samej gliny możliwe byłoby stworzenie dzieła na wzór fresku. Podstaw precyzyjnego obchodzenia się z glinianą powierzchnią dostarczyły opisy japońskich technik wykonywania tynku glinianego. Hofer konsekwentnie pozostał do dzisiaj przy swojej technice malarskiej i wzbogacał ją o nowe doświadczenia.

Budowa
Atelier2

Po zmiennych latach w postkomunistycznym kraju w trakcie przemian, artysta odnalazł wraz z rodziną swoje miejsce na małym kawałku ziemi na północ od Krakowa. W pobliżu Ojcowskiego Parku Narodowego wybudował dom wraz z pracownią. Do jego budowy użyto w sporej części starych bali drewnianych w połączeniu z gliną.

Park Przyrody
Atelier3

Ogród urządzono z myślą o otoczeniu - Parku Narodowym, gdzie dzikie zwierzęta z okolicy przychodzą i czują się jak u siebie. Różnorodność biologiczna jest tutaj najważniejsza. Ptaki, owady i inne drobne zwierzęta mają tutaj swoją przystań, możliwość zagnieżdżenia, pożywienie i wodopój. W ogrodzie są miejsca do których nie wchodzi się w ogóle lub tylko sporadycznie.

Przy sztalugach
Atelier1

Po przeprowadzeniu się do Polski, Hofer zbierał podczas swoich licznych wędrówek po okolicy "kolorowe ziemie", zawarte w nich pigmenty wypróbowywał, badał ich właściwości i szukał możliwości ich zastosowania. Sporo czasu potrzeba było, aby jego obrazy malowane gliną osiągnęły budzącą zaufanie dzisiejszą jakość. Dalszy rozwój, wzbogacanie technik w glinie i pisania ikon /zgodnie z tradycją bizantyjską/ stały się jego nieustannym dążeniem do doskonałości. Do małego atelier, gdzie powstają dzieła, wchodzi się jedynie po stromej drabinie, jak za czasów Fra Angelicos.

Gnosis
Atelier6

Okazało się, że pierwsze ikony malowane gliną, zaskakująco upodabniały się do oryginału. To pozwalałoby domniemywać, że średniowieczni malarze ikon zdani byli na takie same techniki malarskie, aby uzyskać odpowiednie efekty. Dzięki temu udaje się odtworzyć nastrój oryginału. Fragmentaryczne, bądź nierozpoznawalne wzory mogą zostać wiarygodnie zrekonstruowane. Niemal całkowicie zniszczone przez czas ikony odzyskują, jako rekonstrukcja, swoją aktualność.

Inspiracja

Atelier8

Jeszcze w dzieciństwie Hofer zajmował się astronomią i dzisiaj posługuje się teleskopem newtonowskim f5 aby uchwycić delikatne światło gwiazd. Planety, gromady gwiazd i galaktyki mogą teraz być fotografowane nawet z niewielką wiedzą amatorską i są malowane techniką Amaminato (rodzaj akwareli z naturalnej gleby i wody).

Widok z lotu quadrocoptera

Wideo "Nad polami Małopolski" pokazuje widok z lotu bezzałogowca nad terenami rolniczymi przy północnej granicy dawnej Galicji, w pobliżu zabytkowej fortyfikacji z czasów monarchii habsburskiej. Film jest kręcony przez obiektyw kamery na pokładzie małego wielowirnikowca i smartfon na ziemi, tak samo jak "Ya vivimos"

Galeria

Warsztaty w polskich szkołach, 1992 i później

Na różnych imprezach

Fundacja Archezja 2009

Warsztaty

Od pierwszej wystawy jest nieustanne zainteresowanie warsztatami z gliną. Hofer stworzył do nich specjalny stół, na którym dzieci i dorośli mogą bawić się gliną - "Play-with-Earth-Table"

mehr

Kontakt

Adres i dalsze informacje. Skorzystaj z formularza, aby wysłać komentarz lub wiadomość. Dziękuję !

Kontakt